Om foreningen

Foreningen blev stiftet i 12. december 1972 af en kreds af Skagboer, som ønskede at arbejde for en sikring af kulturarven i form af bygninger og bymiljøer i Skagen Kommune.

I forbindelse med kommunalreformen skiftede foreningen navn til det nuværende, som geografisk dækker den gamle kommunes areal.

I daglig tale kalder vi foreningen for By og Land i Skagen.

Foreningen har haft en skiftende historie med op- og nedture, afhængig af Skagens omdannelse fra fiskerby til den sammensatte og facetterede by, vi kender i dag.

Foreningen var sammen med arkitekt Poul Nedergård og Arkitektskolen i Århus initiativtager til de to bøger om Huse i Skagen, biblen for alt bevaringsarbejde i Skagen.

Foreningen var deltager i arbejdet med Skagen kommuneatlas og har udarbejdet en lettilgængelig vejledning om byggeskik i Skagen.

I de seneste år har foreningen især arbejdet med de mange lokalplaner, der prøver at sætte retningslinier for udviklingen ikke bare i Skagen by men i hele foreningens område, og med de mange byggesager herunder  især dispensationer, der ofte ikke respekterer kulturarven.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Danmark

Professor Palle Suenson, rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, var i 1964 initiativtager til dannelsen af et selskab for bygnings- og landskabskultur, som var forløberen for landsforeningens dannelse i 1990.

Formålet var at danne en forening, der kunne arbejde for beskyttelse og bevaring af den byggede og den landskabelige kulturarv i Danmark, og en forening, der i lighed med Danmarks Naturfredningsforening havde indstillingsret til fredning.

Landsforeningen har siden 1990 været forslagsstiller til mere end 50 gennemførte bygningsfredninger og har aktivt deltaget i lovgivningsarbejdet om Danmarks kulturarv.

Landsforeningen fungerer som en paraplyorganisation over lokale foreninger, byfonde og individuelle medlemmer.

Landsforeningen har til huse i Bygningskulturens Hus, Borgergade 111 i København, og foreningen udgiver bladet By og Land, der udkommer 4 gange årligt.