Kulturmiljøer

Vores fælles skatkammer – bygningsarven er penge værd.

Vores fælles skatkammer – en undersøgelse som Realdania har udført i en række byer i Danmark, for at dokumentere hvor store værdier – i kroner og øre – der tilføres når der værnes om bevaringsværdige bygninger og landskaber. Det er meget store værdier der tilføjes kommunens økonomi og i særdeleshed ejerne af bygningerne. Selv de boligejere som ikke har en bevaringsværdig bygning får gavn af de prisstigninger der kommer i forbindelse med at kommunen passer på, bevarer og udvikler kulturmiljøerne.
Frederikshavn kommune er privilegeret med, at have mange kulturmiljøer som det gamle Skagen kommune, Sæby og Strandby – byer og natur som der skal passes på.

Et par links til Realdania.

Værdien af bygningsarven:

”Husene i Skagen udgør en sjælden arkitektonisk helhed.
Byens ældste dele præges af de mange lave længe, der i deres nuværende skikkelse fortrinsvis stammer fra det forrige århundrede (1800 tallet), selv om adskillige af husene har rødder længere tilbage i tiden. Det er disse gamle småhuse, der danner kernen i den bebyggelse, vi i dag kender og holder af.
Endnu i forrige århundrede (1800 tallet) bestod byen af en samling lave sorttjærede fjælleklædte bindingsværkslænger med strå‐ eller marehalmstage og lyrehul. Man byggede hvor man fandt det bekvemt – i ly mellem klitterne, med gavle i øst og vest og med en forholdsvis lav taghældning for at yde mindst
mulig modstand mod vestenvinden. Mellem husene opstod efterhånden selvgroede vej‐ og stisystemer”
(Citat: Bevar Skagens huse)

Skagen kan ikke tåle at miste flere gamle bevaringsværdige ejendomme eller der udføres ødelæggende ombygninger.
Hvis kommunen vælger at give tilladelse til nedrivning, accepterer den også, at de tilbageværende bevaringsværdige ejendomme kan behandles, som ejerne måtte få lyst til og dermed mister man den høne som lægger guldæggene.

 

Foto: Per Kempff Nordkap

Foto: Per Kempff Nordkap

Derfor er det nødvendigt at der er en arkitekturpolitik og en holdning til at bevare vores kulturmiljøer – vi har ikke så mange tilbage som man tror der er.
Der er mange eksempler på hvordan kommunen som skal sikre at kulturværdierne bevares men ikke varetage denne opgave professionelt, med viden og indsigt.

Jeckelsvej 22 – en om‐ og tilbygning som går helt galt. Bygherren går i gang på trods af at byggetilladelsen er forældet. Da dette går op for vedkommende er det nødvendigt at søge en ny byggetilladelse med en række dispensationer til følge – naturligvis give kommunen med politikerne i spidsen tilladelse til at godkende byggeriet uden bemærkninger.
Byggeriet skal opfylde lokalplanens bestemmelser for området. Hvis der gives dispensationer vil byggesagsbehandlingen ende i anarki, hvor man blot skal gå i gang og så forvente tilgivelse.
Såfremt der gives dispensationer er byggesagsbehandlingen ude på et skråplan, da der kræves consensus i sagsbehandlingen fra offentlige myndigheder, men desværre kan man konstatere at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse.
Der kan nævnes mange byggesager hvor der accepteres løsninger og udseende som ikke er i harmoni med Skagens bygningskultur.
Ejendommen som er placeret i byhaven – et trist monument for dårlig planlægning og et trist eksempel på at det ikke er nok blot at pudse bygningen gul – der intet i det hus der lever op til Stationen.

Rådhuspladsen som i dag er fredet – om pladsen forbliver fredet er interessant at se, hvor Frederikshavn kommune har ansøgt Kulturarvsstyrelsen om at ophæve bygningsfredningen på Rådhuset.
Pladsen er i dag i meget kraftig forfald og de reparationer der udføres, sker uden hensyntagen til det oprindelige – et stykke flot arkitektur der forfalder.

Røde huse bliver gule – dem der skal forvalte udviklingen kender ikke til historikken for Skagen, der kendetegnes med den sorte, gule og røde periode.
Når man som kommune skal varetage en meget fin kulturarv er det nødvendigt at den specifikke viden er til stede i forvaltningssystemet og har den fornødne mulighed for tage de beslutninger der skal til for at bevare og udvikle kommunen. Desværre er disse personer ikke til stede i Frederikshavn kommunes forvaltning – der ingen der kender til arkitektur, bevaringsværdige bygninger, natur og bebyggelse.

Foto: Per Kempff Nordkap

Foto: Per Kempff Nordkap

Derfor gives der og dispensationer til alt og spørgsmålet er hvorfor man anvender tid på at udarbejde lokalplaner når der alligevel dispenseres.

Det er lidt beskæmmende at læse at Plan‐ og Miljøudvalget udtaler at ”Nu skal vi have ja‐hatten på”. Det er ikke nemt at forstå, når man oplever, at kommunens politikere ikke vil det bedste for byens og områdets kulturarv. Hvad er det man vil – tjene penge eller bevare og tjene endnu flere! Man er på vej til, er at ødelægge bygningskulturen og dermed byens identitet, hvor mange vil så besøge Skagen og naturen.

Foto: Per Kempff Nordkap

Foto: Per Kempff Nordkap

Det, man er på vej til, er at ødelægge bygningskulturen og dermed byens identitet.
Vores kulturarv skal viderebringes til næste generation og ingen synes det er særlig sjovt at få en tom æske.
Vi er alle forpligtige til at bevare og udvikle den.

 

Artikler

Områder

  • Havnen
  • Hulsig
  • Bankerne
  • Østerby
  • Vesterby
  • Kappelborg
  • Højen