Kontingent

200,- kr. Ordinære medlemmer

100,- kr. Pensionister og studerende

500,- kr. Firmamedlemmer

Indmeldelse i foreningen foretages ved at beløbet indbetales til foreningens konto:

Sparnord Bank

Reg. nr. 9015  Konto: 146 570 3446